Σύστημα Πυρανίχνευσης

"σχεδιάστηκε κυρίως για να προειδοποιεί τους ανθρώπους για πυρκαγιά, ώστε να μπορούν να εκκενώσουν με ασφάλεια τις εγκαταστάσεις"

Η έγκαιρη ενεργοποίηση ενός συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς μπορεί να σώσει ζωές

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης έχει σκοπό να επιτρέψει την ανίχνευση πυρκαγιάς σε αρκετά πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε τα άτομα που κινδυνεύουν να μπορούν να είναι ασφαλή είτε διαφεύγοντας από τη φωτιά, είτε με την κατάσβεση της φωτιάς (άλλος ένας σκοπός είναι η αποφυγή εκτεταμένων ζημιών) .

Satel

Η πρόληψη της επέκτασης πυρκαγιάς είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ασφάλειας που μπορεί να λάβει υπόψη ο καθένας. Η Satel απαντά με μαζική παραγωγή συσκευών που έχουν πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά από τα προϊόντα της κατηγορίας τους που διατίθενται στην αγορά μέχρι τώρα. Η πλήρης συμβατότητα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN54 επιτρέπει τη χρήση συσκευών SATEL σε κάθε περίπτωση, όταν απαιτείται από συγκεκριμένους κανονισμούς.

Κατεβάστε Αρχείο (Conventional) Κατεβάστε Αρχείο (Addressable)