Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης

"μέσα ελέγχου του ποιος έχει άδεια να εισέρχεται σε μια τοποθεσία και πότε"

Προσαρμοσμένες λύσεις βάση των αναγκών σας

Ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου πρόσβασης μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία μέσα σε ένα κτίριο για τα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ενώ μέσα στην προστατευόμενη ζώνη να επιτρέπεται η πρόσβαση στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.  Με την χρήση του ειδικού λογισμικού, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εύκολα και γρήγορα τα πρόσωπα που θα καλυφθούν από το σύστημα, να ορίσει το χρονοδιάγραμμα εισόδων και να παρέχει πρόσβαση.

Satel

Τα πλεονεκτήματα των συσκευών του συστήματος ελέγχου πρόσβασης ACCO καθιστούν το σύστημα ένα ελκυστικό προϊόν για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση της κίνησης των ανθρώπων στην περιοχή που προστατεύεται από το σύστημα ασφαλείας. Οι δυνατότητες που προσφέρονται από τις μονάδες του συστήματος ACCO σας επιτρέπουν να επιλέξετε τις πιο προσαρμοσμένες λύσεις για το ελεγχόμενο κτίριο.
Κατεβάστε Αρχείο ACCO Κατεβάστε Αρχείο ACCO-NET Κατεβάστε Αρχείο Standalone