Ηλεκτρονική Επιτήρηση Αντικειμένων EAS

"μια τεχνολογική μέθοδος για την αποτροπή κλοπής καταστημάτος"

Ο ρόλος του συστήματος

Τα συστήματα συναγερμού ηλεκτρονικής παρακολούθησης αντικειμένων (EAS) ενεργοποιούνται όταν κάποιος εγκαταλείψει ένα κατάστημα ή κτίριο με ένα προϊόν που έχει ενεργή μετάλλινη ή πλαστική ετικέτα ή γραμμωτό κώδικα. Τα συστήματα EAS εφαρμόζονται συχνά για την αποτροπή κλοπής καταστημάτων ή κλοπής αντικειμένων από δημόσια κτήρια.

Τύποι συστημάτων EAS

• ΑΜ (ακουστικά-μαγνητικά) συστήματα

• Συστήματα RF (ραδιοσυχνότητας)

• Συστήματα σε συνδυασμό με RFID

• Συστήματα που είναι έτοιμα για RFID

• Μόνο RFID