29.03.2022

Δεν υπάρχει χώρος συμβιβασμού εδώ.

Δεν υπάρχει χώρος συμβιβασμού εδώ. Οι πίνακες ελέγχου SATEL θέτουν υψηλά πρότυπα σε αυτόν τον τομέα.

Πληρούν τα αυστηρά πρότυπα που ισχύουν για συστήματα υψηλότερης κατηγορίας ασφαλείας, τόσο από άποψη υλικού όσο και από λογισμικό. Αυτές οι συσκευές βρίσκονται εδώ και καιρό στην αιχμή μεταξύ των πιο προηγμένων συστημάτων συναγερμού στον κόσμο.