14.11.2023

Σύστημα εποπτείας.

Ένας  επόπτης πολλαπλών χρήσεων για τον αυτοματισμό κτιρίων επιτρέπει τη διαχείριση όλων των λειτουργιών των συστημάτων που είναι ενσωματωμένα στο έξυπνο σπίτι ή το κτίριό σας. Οι διαφορετικές λειτουργίες του  αυτοματισμού διαχειρίζονται  μέσω μιας απλής, ελκυστικής και εξαιρετικά προσαρμόσιμης διεπαφής  που σας επιτρέπει να αλληλοεπιδράτε ελεύθερα με το σύστημα χρησιμοποιώντας το tablet ή το  Smartphone σας.