17.03.2023

Εξοπλισμός έξυπνου σπιτιού.

Εξοπλισμός έξυπνου σπιτιού υπό πλήρη έλεγχο.

Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές  μπορούν να ελεγχθούν και να ενσωματωθούν στο έξυπνο σπίτι.