12.04.2024

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος & Συναγερμός.

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος & Συναγερμός,

Συχνά παρατηρείται μικρής διάρκειας διακοπή ρεύματος, ενώ υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ζήσουμε τη δυσάρεστη εμπειρία της γενικευμένης απώλειας ρεύματος, λόγω μιας εκτεταμένης βλάβης ή φυσικής καταστροφής. Σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος είναι πολύ πιθανό να έχετε ακούσει συστήματα συναγερμού να χτυπάνε επανειλημμένα.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε πως η διακοπή του ρεύματος έχει προβλεφθεί στους συναγερμούς. Τα σύγχρονα συστήματα βασίζονται στην τεχνολογία εφεδρικής μπαταρίας, με αυτόνομη και ανατροφοδοτούμενη μπαταρία που περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση του συστήματος. Σκοπός αυτής της τεχνολογίας είναι να δίνει ρεύμα κατά τη διάρκεια διακοπής στην τροφοδοσία.

Πόσο διαρκεί το εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας;

Όταν διακοπή το ρεύμα, ο χρόνος που θα αντέξει το σύστημα ασφαλείας χωρίς ρεύμα εξαρτάται από την εφεδρική μπαταρία που είναι εγκατεστημένη, αυτή θα ορίσει και τον χρόνο που θα αρχίσει να ηχεί ο συναγερμός. Τα περισσότερα συστήματα έχουν επαρκή ενέργεια για 24 ώρες. Η διάρκεια μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Ο ρόλος της καλής συντήρησης.

Εάν δεν έχει γίνει η απαραίτητη συντήρηση του εφεδρικού συστήματος τροφοδοσίας, τότε ο συναγερμός μπορεί να χτυπάει ακόμη και για ώρες. Ο λόγος που ηχεί η σειρήνα είναι απλός και προφανής, δεν έχει γίνει η απαραίτητη συντήρηση του εφεδρικού συστήματος τροφοδοσίας, επομένως ο συναγερμός χτυπάει μέχρι την πλήρη πτώση της ενέργειας της μπαταρίας του. Το ίδιο συμβαίνει εάν οι μπαταρίες είναι χαλασμένες, χωρίς πιστοποιήσεις καλής λειτουργίας ή δεν έχει πραγματοποιηθεί η απαραίτητη συντήρηση του συναγερμού. Συμπερασματικά όταν χτυπάει συνεχόμενα ο συναγερμός μετά από την παραμικρή διακοπή ρεύματος είναι ένδειξη ότι τελειώνουν οι μπαταρίες και πρέπει να αλλαχτούν.

Κάθε πότε χρειάζεται συντήρηση ένα σύστημα ασφαλείας;

Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται συντήρηση που περιλαμβάνει αλλαγή των αναλώσιμων υλικών του συστήματος (μπαταρίες) καθώς και γενικό έλεγχο των ζωνών, έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι όλα λειτουργούν κανονικά.

Συμπερασματικά.

Οι συναγερμοί σπιτιών, καταστημάτων καιεπιχειρήσεων είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να κρατήσουν σε μια ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος για ώρες, δεν σταματούν να λειτουργούν και η λειτουργία της κεντρικής μονάδας στηρίζεται από την εφεδρική μπαταρία.