23.02.2024

Εξωτερικός ασύρματος ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας τύπου κουρτίνας.

Ο ανιχνευτής κουρτίνας AOCD-260 επιβλέπει μια στενή λωρίδα πλάτους μόλις 0,6 m και μήκους 10 m. Η συσκευή, η οποία ανιχνεύει την κίνηση όταν διασχίζεται το όριο της προστατευόμενης περιοχής, μπορεί να αποτελέσει στοιχείο της περιμετρικής προστασίας. Λειτουργεί ως μέρος του αμφίδρομου ασύρματου συστήματος . Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις EN 50131 Grade 2 .

Ο ανιχνευτής διαθέτει δύο διαδρομές ανίχνευσης, δηλαδή υπέρυθρη και μικροκυματική, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα. Η ανίχνευση βασίζεται σε ψηφιακή επεξεργασία σήματος που υποστηρίζεται από δυναμική αντιστάθμιση θερμοκρασίας, η οποία εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του ανιχνευτή εντός του εύρους θερμοκρασιών από -40°C έως +55°C. Το AOCD-260 εποπτεύει το σύστημα ανίχνευσης κίνησης και υποδεικνύει τυχόν σφάλματα στη λειτουργία του. Ο ανιχνευτής χαρακτηρίζεται από υψηλή ανοσία σε ψευδείς συναγερμούς.

Το AOCD-260 διαθέτει μια τρίχρωμη λυχνία LED που υποδεικνύει, για παράδειγμα, παραβιάσεις σε λειτουργία δοκιμής.

Ο ανιχνευτής τροφοδοτείται από μια μπαταρία CR123A 3 V. Όταν το επίπεδο φόρτισης της είναι χαμηλότερο από την καθορισμένη τιμή, ο ανιχνευτής θα αναφέρει χαμηλή μπαταρία. Η επιλογή «ECO» παρατείνει το χρόνο λειτουργίας της συσκευής ακόμη και κατά τέσσερις φορές χωρίς αντικατάσταση της μπαταρίας.

Η συσκευή διαθέτει πολυκαρπονικό περίβλημα (με βαθμό προστασίας IP54). Ο ανιχνευτής διαθέτει προστασία από παραβίαση κατά το άνοιγμα και την αφαίρεση από τη βάση στήριξης. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στον τοίχο  ή εναλλακτικά με  χρήση  γωνιακού βραχίονα.