18.10.2022

Ανίχνευση κίνησης.

Ανιχνευτές  εξοπλισμένοι με αισθητήρα παθητικού υπέρυθρου , ο οποίος ανιχνεύει κίνηση στην εποπτευόμενη περιοχή.  Χρησιμοποιούν έναν ψηφιακό αλγόριθμο ανίχνευσης κίνησης και αντιστάθμισης θερμοκρασίας, γεγονός που τους καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικούς σε ψευδείς συναγερμούς. Η ευαισθησία του αισθητήρα   ρυθμίζεται  και από απόσταση, καθιστώντας τον πολύ βολικό.