16.07.2021

Έξυπνο Κτίριο.

Χρησιμοποιώντας σύστημα αυτοματισμών σας δίνει την δυνατότητα απλού ελέγχου του φωτισμού. Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα επιλεγμένα σημεία φωτισμού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για παράδειγμα, ανιχνευτές κίνησης ή αισθητήρες φωτεινότητας . Λαμπτήρες μπορούν επίσης να ανάψουν ή να κλείσουν σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή τις οδηγίες των χρηστών.