16.02.2021

Ευφυής έλεγχος Ψύξης και θέρμανσης.

Ο έξυπνος έλεγχος κλιματισμού επιτρέπει στο χρήστη να λειτουργεί και να ρυθμίζει τη θέρμανση, τον εξαερισμό και τον κλιματισμό με ευκολία για να παρέχει την επιθυμητή θερμική άνεση και την ποιότητα του εσωτερικού αέρα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.