27.10.2022

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΛΩΝ.

Η τεχνολογία LPR της Provision-ISR έρχεται να βοηθήσει την ιδιωτική ιδιοκτησία, τους ιδιοκτήτες εταιρειών, τους διαχειριστές ασφαλείας ξενοδοχείων (κ.λπ.) βελτιώνοντας την ασφάλεια στο κατάλυμα βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία πρόσβασης για τους οδηγούς οχημάτων όταν εισέρχονται ή εξέρχονται  στο ακίνητο.

Τα τμήματα της αγοράς LPR ελέγχου πύλης περιλαμβάνουν επίσης την εφαρμογή  και τη διαχείριση χώρου στάθμευσης. Η ικανότητα αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων στις εισόδους στάθμευσης μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τις τοπικές αρχές και ένα ευρύ φάσμα άλλων οργανισμών, όπως ξενοδοχεία, σχολεία, εργοστάσια ή δημόσιους χώρους στάθμευσης.