05.07.2022

Κάθε δευτερόλεπτο μετράει.

Ένα καλά διαμορφωμένο σύστημα συναγερμού θα λειτουργήσει επίσης καλά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (όπως πυρκαγιά, πλημμύρες, διαρροή αερίου) κ.α. Εγκατάσταση των κατάλληλων ανιχνευτών πρόσθετης προστασίας θα σας επιτρέψει να αντιδράσετε γρήγορα. Μετά τον εντοπισμό μιας απειλής, οι συσκευές θα μεταδώσουν ένα σήμα στον πίνακα ελέγχου συναγερμού, που εκτός από το να πυροδοτήσει τη σειρήνα αμέσως θα ξεκινήσει εξαναγκασμένος αερισμός (εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα καπνού ή αερίου) ή θα κλείσει τη βαλβίδα διακοπής νερού (σε περίπτωση πλημμύρας ανιχνεύεται) και σας ειδοποιεί αμέσως ότι να καλέσετε για βοήθεια είναι απαραίτητο. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει.