27.07.2022

Φροντίδα του περιβάλλοντος.

Η χρήση ενός έξυπνου κτηρίου εξοπλισμένου με έξυπνα προϊόντα σημαίνει επίσης τη φροντίδα του περιβάλλοντος.