06.08.2021

Τεχνητή Νοημοσύνη!

Ο προηγμένος αλγόριθμος της βαθιάς μάθησης και η ανάλυση συμπεριφοράς επιτρέπουν τη βελτίωση του επιπέδου αυτοματισμού. Το σπίτι προσαρμόζετε στις ανάγκες των κατοίκων δημιουργώντας κανόνες και σενάρια χωρίς προγραμματικές παρεμβάσεις, αλλά αναλύοντας την μέρα.