14.09.2019

Έξυπνο Σπίτι Adonis

Ημερομηνία:September 2019
City:Paphos
Type:Residential
Systems:All Included

Με περηφάνια ανακοινώνουμε ακόμα ένα έξυπνο σπίτι που περιέχει όλη τη σειρά των προϊόντων μας.

Έξυπνο Σπίτι

Χρησιμοποιήθηκαν συστήματα αυτοματοποίησης για το φωτισμό, κουρτινών και τον έλεγχο της πισίνας. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες λειτουργίες  για τη δημιουργία ρουτινών και σεναρίων.  Επιπρόσθετα, διαθεσιμότητα ελέγχου των συστημάτων μέσο smartphone,tablet ή PC… τοπικά και εξ αποστάσεως.

Συστήματα ασφαλείας: Σύστημα συναγερμού & πυρκαγιάς, CCTV, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Όλα τα συστήματα είναι ελεγχόμενα  μέσω εφαρμογών για τοπική  και εξ αποστάσεως χρήση.

Σύστημα ψυχαγωγίας για μοναδική εμπειρία. Ένας multi-zone ενισχυτής παρέχει τον εσωτερικό και εξωτερικό ήχο μέσω ηχείων υψηλών προδιαγραφών.

Δίκτυο και WiFi: εγκατάσταση και ρύθμιση δικτύου για τη λειτουργία όλων των συσκευών δικτύωσης μέσω ενός αξιόπιστου και σταθερού ασύρματου περιβάλλοντος δικτύωσης.