11.07.2018

Έξυπνη Κατοικία 03

Ημερομηνία:Ιούλιος 2018
City:Λεμεσός
Type:Ιδιωτική
Systems:Όλα

Έξυπνη κατοικία η οποία συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:-

Συστήματα αυτοματοποίησης siemens χρησιμοποιήθηκαν για το φωτισμό και τον έλεγχο κουρτινών. Διαθέσιμες λειτουργίες  για τη δημιουργία ρουτινών και σεναρίων.  Διαθεσιμότητα ελέγχου των συστημάτων μέσο smartphone,tablet ή PC… τοπικά και εξ αποστάσεως.

Συστήματα ασφαλείας: Σύστημα συναγερμού & πυρκαγιάς, CCTV, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Όλα τα συστήματα είναι ελεγχόμενα  μέσω εφαρμογών για τοπική  και εξ αποστάσεως χρήση.

Σύστημα ψυχαγωγίας για μοναδική εμπειρία. Ένας multi-zone ενισχυτής παρέχει τον εσωτερικό και εξωτερικό ήχο μέσω ηχείων υψηλών προδιαγραφών.