03.07.2018

Σύστημα Συναγερμού σε Σχολεία

Ημερομηνία:Ιούλιος 2018
City:Λεμεσός
Type:Σχολεία
Systems:Ασφάλεια

Το σύστημα συναγερμού διάρρηξης χρησιμοποιείται για την ανίχνευση εισβολής μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στα κτήρια ή άλλες περιοχές. Η κύρια χρήση των συστημάτων συναγερμού στα σχολεία, είναι να αποτραπούν τυχόν ζημίες και να παρέχουν προστασία ενάντια στους εισβολείς. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού, το σύστημα ενεργοποιεί τις σειρήνες και ενημερώνει τον κεντρικό σταθμό για την εισβολή. Περαιτέρω διαδικασίες ακολουθούν από την υπηρεσία περιπόλου του κεντρικού σταθμού.