03.07.2018

Σχολεία

Ημερομηνία:Ιούλιος 2018
City:Λεμεσός
Τύπος:Σχολεία
Systems:Ασφάλεια

Τα συστήματα συναγερμών διάρρηξης χρησιμοποιούται για να ανιχνεύουν την εισβολή μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στα κτήρια ή άλλες περιοχές. Η κύρια χρήση των συστημάτων συναγερμού στα σχολεία, είναι να αποτραπούν τυχόνζημίες και να παρέχουν προστασία ενάντια στους εισβολείς. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού, το σύστημα ενεργοποιεί τις σειρήνες και ενημερώνει τον κεντρικό σταθμό για την εισβολή. Περαιτέρω διαδικασίες ακολουθούν από την υπηρεσία περιπόλου του κεντρικού σταθμού.