10.08.2010

Εργοστάσιο

Ημερομηνία:Αύγουστος 2010
City:Λεμεσός
Τύπος:Εργοστάσιο
Systems:CCTV

CCTV συστήματα καταγράφουν κάθε κίνηση γύρω από το εργοστάσιο. Ευρείας γωνίας  κάμερες χρησιμοποιούνται προκειμένου να καλυφθούν οι περιοχές γύρω από τους πόλους. Οι κάμερες λειτουργούν μέρα και νύχτα με τη χρησιμοποίηση της πιο πρόσφατης τεχνολογίας Starlight. Οι καταγραφές φυλάσσονται στο σκληρό δίσκο για περίοδο ενός μήνα και μπορούν να επεκταθούν. Με την χρήση smartphones, tablets, και laptops μπορεί οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος χρήστης να παρακολουθήσει το σύστημα.