26.11.2021

Ανιχνευτές κραδασμών.

Προορίζονται για την ανίχνευση προσπαθειών παραβίασης των μηχανικών προστατευτικών. Χάρη στη δομή της, μπορεί να ανιχνεύσει τη δοκιμή διάρρηξης ακόμη και πριν ο κλέφτης προλάβει να σπάσει τα προστατευτικά. Οι ανιχνευτές κραδασμών της εταιρείας SATEL χρησιμοποιούν τους πιεζοηλεκτρικούς ανιχνευτές με ψηφιακή επεξεργασία του σήματος και έτσι διασφαλίζεται η επαναληψιμότητα των σημάτων και η ανθεκτικότητα στις τυπικές πηγές ψευδών συναγερμών.