16.11.2017

Έξυπνο Σπίτι Siemens KNX

Ημερομηνία:16 November
City:Limassol
Type:Residential
Systems:All Included

Ακόμα ένα έξυπνο σπίτι έχει ολοκληρωθεί και περιέχει αυτοματισμούς Siemens KNX.  Στο έργο έχουν επίσης εγκατασταθεί συστήματα από όλη τη σειρά των προϊόντων μας.

Έξυπνο Σπίτι KNX

Χρησιμοποιήθηκαν συστήματα αυτοματοποίησης KNX για το φωτισμό, κουρτινών και τον έλεγχο της πισίνας. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες λειτουργίες  για τη δημιουργία ρουτινών και σεναρίων.  Επιπρόσθετα, διαθεσιμότητα ελέγχου των συστημάτων μέσο smartphone,tablet ή PC… τοπικά και εξ αποστάσεως.

Συστήματα ασφαλείας: Σύστημα συναγερμού & πυρκαγιάς, CCTV, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Όλα τα συστήματα είναι ελεγχόμενα  μέσω εφαρμογών για τοπική  και εξ αποστάσεως χρήση.

Σύστημα ψυχαγωγίας για μοναδική εμπειρία. Ένας multi-zone ενισχυτής παρέχει τον εσωτερικό και εξωτερικό ήχο μέσω ηχείων υψηλών προδιαγραφών.

Δίκτυο και WiFi: εγκατάσταση και ρύθμιση δικτύου για τη λειτουργία όλων των συσκευών δικτύωσης μέσω ενός αξιόπιστου και σταθερού ασύρματου περιβάλλοντος δικτύωσης.