02.06.2008

Κατοικία 04

Ημερομηνία:Ιούνιος 2008
City:Λεμεσός
Type:Ιδιωτική
Systems:Security

Συστήματα ασφαλείας: Σύστημα συναγερμού & πυρκαγιάς, CCTV, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Όλα τα συστήματα είναι ελεγχόμενα  μέσω εφαρμογών για τοπική  και εξ αποστάσεως χρήση.